Hoog bezoek uit China

2017 en 2018 Hoog bezoek uit China

In 2017 en 2018  mochten wij presentaties en dialoogsessies verzorgen voor politiek-bestuurlijke Chinese delegaties uit een drietal provincies; Guangzhou, Hebei en Hainan.  Milieu en leefomgevingskwaliteit waren belangrijke topics om met ons informatie uit te wisselen.

Bij Hainan, een eilandprovincie in het zuiden van China, was vooral het onderwerp van gesprek de plannen om een nieuw groot havencomplex met bijbehorende infrastructuur aan te leggen. Om ervaring op te doen met dit soort planvorming was deze delegatie in Nederland. Zij hadden gesprekken met de overheid, kenniscluster, bedrijfsleven om de nodige ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen. Zij waren in dit verband ook geïnteresseerd in de rol en het functioneren van een NGO in dit soort complexen projecten. Naast het feit dat wij graag open zijn over ons functioneren vonden wij het ook interessant om een Chinese delegatie ervaringen van een Nederlandse NGO in dit soort processen mee te geven.

De delegatie bestond uit 25 provinciale bestuurders en parlementsleden en een lid van het Nationaal Volkscongres.

Naast een bezoek aan de haven van Rotterdam. In onze presentatie hebben wij het hoe, wat en waarom van de NMZH besproken, onze positionering in het maatschappelijk en bestuurlijk krachtenveld toegelicht, ingezoomd op strategische projecten en onze rol als onafhankelijke NGO daarbij, zoals de Maasvlakte 2, Stikstofdepositie, de LNG dialoog, Kustpact en vergunningverlening trajecten, en hoe wij onze relatie met het Havenbedrijf Rotterdam, bedrijfsleven, Ministeries en de Provincie hebben vormgegeven. De Chinese delegatie was super nieuwsgierig naar onze rol en de interactie met de overheid. Aan de reacties en het doorvragen was te merken dat zij dat zowel interessant vonden als moeilijk te plaatsen. In China zijn de verhoudingen tussen een NGO en de overheid van een totaal andere orde. Goed dat wij op dit niveau onze inzet en ervaringen konden delen.

Het was wederzijds een bijzondere en leerzame ochtend.

Hainan is een eiland in de Zuid-Chinese Zee en tevens de kleinste provincie van China. Het behoort wel tot het zogenoemde ‘vasteland van China’. De oppervlakte is 33.920 km², en de provincie telt 8.030.000 inwoners (2002). Het Li-volk, de oorspronkelijk bewoners van Hainan, bestaat tegenwoordig uit ongeveer 1,1 miljoen mensen. De grootste plaats van het eiland, tevens hoofdstad van de provincie, is Haikou.

Guangzhou, is een stadsprefectuur en de provinciehoofdstad van de provincie Guangdong in het zuiden van China. Sinds 2005 is het een van de vijf nationale centrale steden. De stad ligt 120 km ten noord-noordwesten van Hongkong. Het gehele verstedelijkte gebied rondom Guangzhou (“Pearlriver megacity”) is met 68,5 miljoen inwoners veruit de grootste metropool ter wereld. De stad is een belangrijke havenstad. De haven is sinds 2006 de op 4 na grootste van de wereld.

Hebei, is een Chinese provincie tussen Peking en Taiyuan. De hoofdstad van Hebei is Shijiazhuang. Hebei telt 67.350.000 inwoners en is ongeveer 5 keer zo groot als Nederland. Hebei ligt tussen de provincies Shandong, Henan en Shanxi en de regio Binnen-Mongolië en de Golf van Bohai (Gele Zee).