2015 - 2015- 2017: Kustpact

Eind 2015 maakten wij ons grote zorgen over het gebrek aan regie en de ongebreidelde bouwdrift langs de Nederlandse kust. Samen met Natuurmonumenten, de landschappen en onze collega milieufederaties in Noord-Holland en Zeeland en Duinbehoud startten wij  de campagne Bescherm de Kust om dit aan de orde te stellen. Deze campagne veroorzaakte een golf van protest uit de samenleving en leidde met steun van 108.000 kustbeschermers in 2017 tot het Kustpact.

Lees hier het artikel