2008 - Een tweede Maasvlakte die er mag zijn

De samenspraak tussen natuur- en milieuorganisaties en de overheid rond de besluitvorming over de Tweede Maasvlakte gold als hét voorbeeld van een succesvol Groen Poldermodel. Na de vernietiging door de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State van alle Concrete Beleidsbeslissingen uit de Planologische Kern Beslissing (PKB) plus Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) roepen tegenstanders dat niet alleen de overheid maar ook die natuur- en milieuorganisaties hun werk niet goed gedaan hebben. Vereniging Natuurmonumenten en de Zuid-Hollandse Milieufederatie ervaren de uitspraak echter veeleer als een steuntje in de rug.

Lees hier het artikel