2016 - 2016: focus op faunabeheer

In 2016 is de NMZH meer dan voorheen in beroep gegaan tegen ontheffingen voor de afschot van dieren, vooral van vogels. Het aantal beroepsprocedures wat wij zijn gestart was voor ons reden om nog eens preciezer te kijken naar de aanleiding en de inhoud van de vele ontheffingen. Per slot van rekening wil de NMZH vroegtijdig meedenken om onnodige procedures te voorkomen en dat geldt natuurlijk ook voor het faunabeheer in Zuid-Holland.

Lees hier meer over het faunabeheer in Zuid-Holland